Khác

Tạo cuộc hội thoại hay gửi PM (Private Message)
1. Tạo cuộc hội thoại hay PM là tính năng gửi tin nhắn riêng trên diễn đàn cho một hay nhiều thành viên, chỉ những thành viên tham gia mới xem được nội dung...
Sat, 7 Tháng 11, 2015 at 2:07 PM
Cách lấy ID của một chủ đề
ID của chủ đề là một con số đại diện cho một chủ đề. Bạn sẽ cần dãy số này khi bạn mua sticky (topic dính). Để lấy ID của một chủ đề, bạn mở chủ đề đó lên, ...
Sat, 7 Tháng 11, 2015 at 2:10 PM