Kể từ ngày 01/03/2014, BQT sẽ áp dụng xử lý vi phạm với các trả lời (comment) dạng như up, trả lời vô nghĩa, trả lời trùng lặp để up (mặc dù trả lời đã không còn tác dụng up từ lâu), trả lời với mục đích up hộ trong chủ đề thành viên khác hoặc các hành vi spam nội dung, spam link hay tương tự sẽ bị xử lý. Vi phạm mỗi lần sẽ bị phạt 3 điểm (qui định hiện tại 10 điểm sẽ bị treo nick).

Để góp phần làm đẹp bài bán hàng và đưa các thông tin có ích đến người mua, nâng cao uy tín, và thương hiệu người bán, BQT kính mong các thành viên lưu ý không spam, không trả lời spam, trả lời up hay tương tự vào chủ đề của mình và của thành viên khác để tránh bị xử lý vi phạm. Để up chủ đề Nhật tảo đã có công cụ Up từ khá lâu, các bạn có thể dùng để up.


Xin chào mọi người,
Xin giới thiệu cùng mọi người tính năng Up chủ đề (đưa chủ đề lên vị trí ở trên trong danh sách các chủ đề của một khu vực).

CÁC QUI ĐỊNH

  1. Số chủ đề có thể up mỗi ngày bằng với số chủ đề mới mà nhóm thành viên có thể tạo ra mỗi ngày. Xem thêm đặc điểm và giới hạn của từng nhóm thành viên tại đây.
  2. Trong cùng một chủ đề, các lần up cách nhau là: 1h (3600s)
  3. Trên toàn diễn đàn, các chủ để phải up cách nhau ít nhất 60 giây đối với nhóm thành viên, và 30 phút đối với nhóm mới đăng ký.
  4. Chủ topic mới có thể up chủ đề của mình.

HƯỚNG DẪN

Để up một chủ đề, bạn chỉ cần mở chủ đề đó ra, ngay bên dưới tiêu đề, bên phải có nút Up chủ đề, bấm vào để Up chủ đề. Ngoài ra ở cuối chủ đề, ngay chổ trả lời nhanh cũng có nút Up chủ đề, nút này có thêm hiển thị đếm ngược thời gian còn lại chúng ta có thể Up.


Cách 1: 
Cách 2: